Typecursus en Dyslexie

20 jun 2018

Typen is erg belangrijk voor kinderen, ze bereiden zich voor op de digitale toekomst. Voor kinderen met dyslexie is het nog belangrijker, vaak is hun handschrift moeilijk leesbaar en maken ouders zich zorgen over hoe het dan gaat als ze naar de middelbare school toe gaan. Op de middelbare school wordt hier rekening mee gehouden, ze mogen opdrachten op een laptop maken en je krijgt extra tijd voor de opdrachten. Het is dan erg handig dat je dan weet, waar de letters zitten en blind leert typen. Je kunt je gewoon concentreren op je werk. Typen is de kracht van het herhalen en op die manier kunnen de kinderen de letters onthouden.

Aanpassing programma Typecursus en Dyslexie

Ze krijgen in de typeles ook tips mee, hoe ze de letters het beste kunnen onthouden. In ons programma houden we rekening met kinderen met dyslexie, ADD, ADHD en autisme, het niveau van het typen kan altijd naar boven of naar beneden bijgesteld worden. Vaak zijn deze kinderen onzeker en op die manier voelen de kinderen minder druk. Een ieder wordt op zijn of haar manier begeleid, want ieder kind is Uniek en dat verdiend de juiste begeleiding. De Nijmeegse onderwijskundigen hebben in een onderzoek vastgesteld dat kinderen die een typecursus volgen veel minder spelling- en opstelfouten maken dan kinderen die niet hebben leren typen.

Wij hebben dan ook het programma aangepast, kinderen met dyslexie mogen 70 a 80 APM (aanslagen per minuut) typen, vaak wordt dit meer, bij regelmatig oefenen. Op de volgende manieren houden wij er rekening mee:

  • De leerling kan zelf een lettertype kiezen dat voor hem of haar prettig is
  • Het scherm met de oefening kan vergroot worden weergegeven
  • Bij verschillende oefeningen kunnen de letters uitgesproken worden
  • De leerling typt letter voor letter en krijgt direct feedback
  • De letters zijn afwijkend van elkaar (gespiegeld of gedraaid)
  • De letter die getypt wordt, is afwijkend van kleur en is onderstreept

Veel basisschoolkinderen volgen bij mij thuis of op school een typecursus. Goed leren typen is erg handig, maar kinderen blijken er ook nog eens beter in taal door te worden.

Leren van een typecursus

Er zijn twee redenen waarom kinderen beter scoren op hun taal:

  • De taalvaardigheid is vooruit gegaan, doordat ze tijdens het typen veel ervaring op hebben gedaan met taal en spelling.
  • De kinderen kunnen hun aandacht op het schrijven (typen) richten en weten blindelings de letters te vinden.

Begeleiding bij het typen

Type-Uniek geeft in kleine groepen typelessen op school en op locatie. Hierdoor hebben we aandacht in de les en kunnen we de kinderen positief stimuleren en tips meegeven om het beter te onthouden. Dit is ideaal voor kinderen met dyslexie. We adviseren wel met dyslexie om dagelijks een half uur te gaan oefenen. Doe dit op een vast tijdstip voor of na het eten. Dan hou je er een goed ritme in. Je haalt de kinderen eruit, die regelmatig oefenen en de kinderen die maar af en toe oefenen. Kinderen met dyslexie typen 70/80 APM (aanslagen per minuut), maar door het vele oefenen halen ze geregeld 100 APM of meer. Puur door het herhalen en de positieve stimulans op locatie (groepslessen).

Op onze locatie thuis in Rosmalen, geven we typeles in hele kleine groepen, met maximaal zes kinderen, je ziet dat ouders dit erg fijn vinden als hun zoon of dochter dyslexie heeft. Een uur lang kan ik ze zien en erg goed begeleiden en stimuleren. Kinderen zijn sfeer gevoelig en je merkt dat ze zich snel thuis voelen en dat werkt altijd positief. Tevens heb ik korte lijnen met de ouders om ze intensief te begeleiden. Type-Uniek begeleidt de kinderen ook na 10 of 12 weken, want wij begrijpen heel erg goed; dat ze meer tijd nodig hebben en geven ze de tijd bij onze thuislocatie, uiteraard berekenen we geen extra kosten door voor extra lessen, dit is een service van Type-Uniek en in het belang van het kind dat hij of zij goed leert typen.

Typen onder schooltijd

Sommige scholen staan er voor open om een typecursus aan te bieden onder schooltijd voor kinderen met dyslexie. Type-Uniek komt dan 1 of 2 keer in de week op school en kan dan de kinderen persoonlijk begeleiden bij de typecursus. We maken dan extra kleine groepjes van maximaal vier kinderen, om ze optimaal te begeleiden. Zou je dat graag willen, maak het bespreekbaar op school, ik wil je hier graag in ondersteunen. Heb je hier vragen over, neem dan contact met mij op en zo kunnen we samen kijken wat voor mogelijkheden er zijn op school. Ik geef graag verdere informatie om de typeles tot een succes te maken.

Wie weet tot snel!

Angelique – Type-Uniek